Welcome, Guest
Username: Password: Remember me

TOPIC: Громадська експертиза законності

Громадська експертиза законності 2 years 1 month ago #560

  • pvgerku1964
  • pvgerku1964's Avatar
  • Offline
  • Администратор
  • Posts: 25
  • Thank you received: 3
  • Karma: 2
Громадська експертиза
законності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Центральна виборча комісія як державна організація (установа, заклад), як зазначено в реєстраційних даних у ЄДРПОУ, була створена на підставі закону про ЦВК від 17.09.1997 року, проте зазначений закон був прийнятий 17.12.97 року.
Центральна виборча комісія - приватна юридична особа, що має ЄДРПОУ 21662450, що є ознакою реєстраціi юридичної особи приватного права власності і у переліку засновників ( учасників ) якої вказано, що реєстрація проведена 24.09.1997 року на підставі Закону винесеного Верховною радою від 17.09.1997 року "733/97-ВР ( але Закон прийнятий 17.12.1997 року є, а вступив в законну силу з 01.01.1998 року ), тому реєстрація за три місяці і 6 днів до вступу 01.01.1998 року Закону №733/97-ВР органу державної влади & nbsp; з назвою Центральна виборча комісія є неможливим.
Відповідно до того, що неіснуючим органом з назвою Центральна виборча комісія проводились всі вибори до Верховної ради України і Президентів України, починаючи з дати 24.09.1997 року та видавались посвідчення депутатам ВРУ та посвідчення Президентам України, то починаючи так само з дати 24.09.1997 року в Україні на теперішній немає жодного депутата Верховної ради України, якому статтею 80 Конституції України гарантувалась депутатська недоторканність і Президента України, який би міг користуватися правом недоторканності на час виконання повноважень за нормами ст.105 Конституції України.
Засновником цієї організації виступила Верховна Рада України. 12 вересня 1991 року з аконом “Про правонаступництво України” найвищим органом державної влади України оголошено Верховну Раду України в депутатському складі ВР Української РСР. Згідно зі статтею 4 цього ж закону органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди, сформовані на підставі Конституції УРСР діють в Україні до створення таких органів на підставі нової Конституції України.
З того часу в конституційний спосіб Верховна Рада як орган державної влади створена не була, не створено Центральної виборчої комісії, яка б могла провести відповідні вибори та видати законні посвідчення депутатам, не існуючої в законний спосіб Верховної Ради України.
Аналогічно не було створено законної державної організації (установи, органу), які б могли організувати підготовку та провести вибори президента Україн и, як це вимагає ст. 1 Закону України про ЦВК, прийнятий не уповноваженими на це громадянами України.
Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за її межами. Суб'єктами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб&nbs p; всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що знаходяться на території України та провадять свою діяльність на підставі її законодавства.
Згідно зі ст. 8, ч. 1 Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.
Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання є юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку. Згідно зі статтею 58 цього ж кодексу суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа — підприємець у порядку, визначеному законом. Стаття 43 цього ж кодексу забороняє здійснення підприємницької діяльності органам державної влади, а статтею 56 визначено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника або уповноваженого ним органу.
До сказаного доповнимо: згідно зі ст. 173 ЦК України у випадку і в порядку, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, від імені територіальних громад лише за спеціальними дорученнями можуть виступати органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Такі спеціальні доручення відсутні.
Тому не існує створених у відповідності з чинним законодавством Центральної виборчої комісії Верховної Ради України, Президента України.
В рамках кримінального злочину — незаконного захоплення державної влади кабінет міністрів України складається з набору суб'єктів господарювання, які на своїх засіданнях приймають рішення щодо власності громадян та територіальних громад: міністерства закордонних справ України - ЄДРПОУ 00026620, міністерства юстиції України - ЄДРПОУ 00015622, міністерства фінансів України — ЄДРПОУ 00013480, міністерства екології та природних ресурсів - ЄДРПОУ 37552996, міністерства освіти і науки України - ЄДРПОУ 38621185, міністерства оборони України - ЄДРПОУ 00034022, міністерства внутрішніх справ України — ЄДРПОУ 00032684, тощо.
Стаття 142 Конституції України стверджує, що доходи місцевих бюджетів, а саме бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети, бюджети місцевого самоврядування, перебувають у власності територіальних громад.
Згідно зі ст. 7, ч. 9 Бюд жетного кодексу України бюджетна система України — це розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Громадяни і територіальні громади є відповідно власниками держави, зокрема місцевих бюджетів. Згідно зі ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
Насправді у процес розподілу та використання бюджетів територіальних громад залучено юридичні особи приватного права власності — суб'єкти господарювання: райдержадміністрації, облдержадміністрації, міністерства, а не органи виконавчої влади, що мали бути створені у відповідності з Конституцією України та законами України, що не суперечать Конституції.
У відсутність надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, а також у відсутність оголошення в державі (зокрема у місті Києві) режиму надзвичайного чи воєнного стану застосовано до мирних громадян 30.11.2013 року підрозділ спецпризначення "Беркут", повну відповідальність за що несе керівництво незаконних, незаконних приватних бізнес - структур, зокрема учасники незаконного угрупування — кабінету міністрів України.
Призначенням "Беркуту" згідно з п. 3.17 (Наказ МВС №321 від 08.06.2011) є ужиття заходів, пов'язаних з локалізацією та припиненням групових порушень громадського порядку і масових заворушень під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також при оголошенні в державі (регіоні) режиму надзвичайного чи воєнного стану.
Дану картину доповнюють на ступні факти: відсутні відомості про розпорядчі акти, згідно з якими створені районні суди, районні ДПІ, відокремлені підрозділи Генеральної прокуратури України і самої Генеральної прокуратури України , органу не передбаченого Конституцією України, оскільки конституційним органом є інший орган, що до цього часу не утворений - Прокуратура України, розпорядчі акти про створення управлінь ДАІ в областях, не затверджені положення про ДПІ у районах, районні відділи державної виконавчої служби, тощо. Система органів державної влади представляє собою мережу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою горизонтальними та вертикальними зв'язками.
Елементом цієї злочинної системи сьогодні є і органи місцевого самоврядування, які необхідно трансформувати у представницькі органи юридично не існуючих на сьогодні територіальних громад на більшості території України.
Оскільки всі органи місцевого самоврядування по всій території України мають номери ЄДРПОУ, що є ознакою реєстраціi юридичної особи приватного права власності та всі утворені в один день 21.05.1997 року за три неділі до вступу 12.06.1997 року в законну силу ЗУ “Про органи місцевого самоврядування”, тому існування жодного законного органу місцевого самоврядування в Україні є неможливим.
Згідно зі ст. 6, ч. 1 Європейської хартії місцевого самоврядування без шкоди для більш загальних законодавчих положень територіальні громади (локальні влади) мають можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.
Тому створення виконкомів обласних рад, виконкомів відповідних районних рад є правом та обов'язком територіальних громад у відповідності з Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та рядом інших законодавчих актів України для забезпечення процесу ефективного управління та перебігу бюджетного процесу, забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, законних інтересів. І, як наслідок, у конституційний та законний спосіб, ми отримаємо можливість для створення державного озброєного органу.
У цьому процесі встановлення реального народовладдя закликаємо громадян України, депутатський корпус, мерів міст, голів сільських рад повсюдно створювати та надавати максимальну підтримку створенню територіальних громад за участі більшості жителів сіл, селищ та міст області безпосередньо або через громадських представників. Це можна зробити у будь-який спосіб, визначений Європейською хартією місцевого самоврядування. Насамперед за умов, що склалися в Україні, через загальні збори згідно з правом територіальної громади самостійно вирішувати будь-яке питання місцевого значення у відповідності зі ст. 140 Конституції України, ст. 4-6 Європейської хартії місцевого самоврядування.
Виходячи наведених фактів, закликаємо територіальні громади України загальними зборами на території адміністративно — територіальної одиниці села, селища, району в місті з районним поділом, міста заборонити на своїй території діяльність не існуючих ВР України та президента, кабміну, незаконних суб'єктів господарювання — ОДА, РДА, міністерств та відомств, так званих державних виконавчих служб та ДПІ, про куратури та судів та заново розпочати створення рішеннями територіальної громади відповідних власних адміністративних структур — органів в Україні. Чиновники, що працюють в цих органах, є державними службовцями згідно з Європейською Хартією місцевого самоврядування і Конституцією України.
Закликаємо до проведення у найближчому майбутньому загальних зборів представників територіальних громад України, на яких згідно з вимогами Конституції, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та іншого законодавства, що не суперечить Конституції, необхідно встановити конституційний устрій в Україні.
Виконання тимчасових адміністративних функцій в адміністративно — територіальних одиницях України до моменту проведення зборів пропонуємо делегувати ініціативним групам (локальним колективам). Такі локальні колективи у відповідності з Європейською хартією місцевого самоврядування створюють тимчасовий представницький орган - народну раду та ii виконавчий орган - виконком.
The administrator has disabled public write access.
Time to create page: 0.235 seconds
Powered by Kunena Forum